Usługi wspomagające działanie przedsiębiorstw

Od początku powstania naszej firmy świadczymy kompleksowe usługi wspomagające działanie przedsiębiorstw. Zajmujemy się szeroko pojętą logistyką firm. Koordynujemy wykonywanie wszystkich działań związanych z zakupami, produkcją czy wysyłką. Dokonujemy analiz i planujemy procesy logistyczne tak, aby przynosiły one jak najwięcej korzyści dla przedsiębiorstwa. Wdrażamy programy mające na celu usprawnienie procesów logistycznych danej firmy. Świadczymy również szeroko rozwinięte usługi w zakresie outsourcingu administracyjno-biurowego dla firm. Pomagamy naszym klientom w zakładaniu działalności gospodarczej oraz zapewniamy wsparcie na każdym etapie jej prowadzenia. Zajmujemy się sporządzaniem regulaminów, umów, baz danych oraz innych niezbędnych dokumentów. Służymy pomocą w budowaniu wizerunku firmy poprzez dobór odpowiednich działań marketingowych.

Wszystkie usługi świadczymy online, co wpływa na oszczędność czasu naszych klientów. Nawiązanie współpracy z naszą firmą pozwoli Ci nie tylko oszczędzić czas, ale również pieniądze, które należałoby przeznaczyć na zatrudnienie pracowników oraz organizację dla nich miejsca pracy i sprzętu. Jest to więc doskonała opcja dla małych i średnich firm, chcących podnieść swoją pozycję na rynku.

Wsparcie logistyczne:

 • dobór oraz wprowadzenie odpowiednich programów usprawniających pracę;
 • usprawnianie pracy magazynu;
 • usprawnienie i organizacja procesów zamówień, wysyłek oraz reklamacji;
 • monitorowanie poziomu zapasów oraz terminowości dostaw;
 • tworzenie symulacji załadunków oraz paletyzacji;
 • tworzenie zestawień i analiz wysyłek oraz zapasów;
 • pomoc w organizacji zleceń transportowych;
 • przygotowywanie dokumentów transportowych oraz kart produktów;
 • wprowadzanie danych do logistycznych systemów informatycznych klientów oraz własnych.

Usługi administracyjne:

 • sporządzanie biznesplanów;
 • wsparcie w tworzeniu dokumentacji służącej do pozyskania dofinansowań;
 • tworzenie baz danych;
 • pomoc w organizacji i zakładaniu firmy;
 • pomoc w organizacji pracy biura i tworzeniu procesów administracyjnych;
 • pomoc w przygotowywaniu konferencji, wyjazdów oraz gadżetów marketingowych;
 • wyszukiwanie informacji na temat dostawców oraz kontrahentów;
 • przygotowywanie: dokumentów, umów, zestawień, kalkulacji, analiz, raportów, grafik, opisów, szablonów, ulotek, broszur;
 • edytowanie tekstów;
 • reklama internetowa;
 • prowadzenie contentu.
Mężczyzna w magazynie

Wsparcie logistyczne firmy

Kobieta rozmawiająca przez telefon

Usługi administracyjne